SOC PED PHOTO5

Кафедру соціальної педагогіки було створено у 1992 році. Вперше серед педагогічних закладів вищої освіти виникла авторська наукова школа доктора педагогічних наук, професора Алли Йосипівни Капської. що розгортає активну діяльність по утвердженню концепції соціально-виховної роботи в Україні. Ніні кафедрою завідує доктор педагогічних наук, професор Вайнола Ренате Хейкіївна.

Протягом останніх 25 років кафедра соціальної педагогіки є базовим методичним центром з підготовки соціальних педагогів та організаторів соціально-виховної роботи, виступає координатором впровадження у вищій школі України стандартизованих навчальних планів, програм та інноваційних технологій професійної підготовки фахівців освітньої та соціальної сфер.

SOC PED PHOTO3

Освітній процес на кафедрі забезпечують 2 доктори та 8 кандидати наук. Здобутками кафедри є участь в розробці та упровадженні законодавчого забезпечення діяльності закладів соціального спрямування, двох освітніх програм: «Соціальна педагогіка» та «Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю», чисельних підручників та посібників.

Кафедра постійно співпрацює з міністерствами, відомствами, установами-працедавцями, громадськими організаціями. Наукова школа кафедри налічує 6 докторів наук та біля 100 кандидатів педагогічних наук. За редакцією А.Й. Капської на кафедрі виходить Науковий часопис; Серія: Соціальна педагогіка. Соціальна робота, що входить до переліку педагогічних фахових видань України. При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 011 – теорія і методика виховання.

Випускники кафедри нині очолюють заклади освіти різного типу, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спеціалізовані соціальні центри, будинки та центри дитячої та юнацької творчості, підліткові, молодіжні та сімейні клуби за місцем проживання, дитячі анімаційні студії, театральні та художні гуртки, спортивно-оздоровчі клуби. Випускники кафедри є організаторами діяльності громадських та волонтерських об’єднань, фондів, релігійних громад, благодійних організацій, залучені до впровадження міжнародних проектів та грандів.

SOC PED PHOTO6

SOC PED PHOTO4

SOC PED PHOTO7

SOC PED PHOTO8

SOC PED PHOTO1

 

 

КАПСЬКА АЛЛА ЙОСИПІВНА

Капс ка А

Науковий ступінь та звання, тема і шифр дисертації: Заслужений професор НПУ, заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, 1989, професор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (1991рік).

Професор кафедри соціальної педагогіки

Стаж роботи - 55 років

Громадські доручення по кафедрі (обов’язки, які виконуєте): Відповідальна за наукову роботу викладачів.

Дисципліни, що викладаєте: Методологія наукових досліджень», «Методи досліджень в соціально-виховній роботі», «Волонтерська діяльність».

Короткі біографічні данні: Фундатор соціальної педагогіки в Україні, лідер потужної наукової школи «Професійна підготовка студентів до соціально-педагогічної діяльності». Під керівництвом А.Й. Капської було захищено 8 докторських та більш ніж 30 кандидатських дисертацій. Голова спеціалізованої вченої ради К.26.053.09 по захисту дисертацій із теорії і методики виховання та соціальної педагогіки при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Тема наукової роботи та напрям професійних інтересів: Тема науково-дослідної роботи – «Технологічні аспекти підготовки студентів до соціально-педагогічної діяльності». Автор більш ніж 150 наукових праць, з них 8 монографій та понад 20 підручників.     Тема докторської дисертації: «Формування готовності вчителя до виконавсько-мовленнєвої діяльності в системі вищої освіти» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1989 рік).

Список друкованих праць (вагомі та перелік 10 за останні три роки);

1. Капська А. Й. Соціально-етичні аспекти соціалізації особистості студента вищої школи / А.Й. Капська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія №11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка.: Зб. Наукових праць. – Випуск 21. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. . – 176 с. 2. Капська А.Й. Педагогічна компетентність у структурі діяльності соціального працівника / А.Й.Капська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка.: Зб. Наукових праць. – Випуск 22. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – 131 с. 3. Капська А.Й. Тенденції становлення соціальної роботи/ А.Й. Капська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка.: Зб. Наукових праць. – Випуск 21. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – 176 с. 4. Капська А. Й., Циганенко А. П. Соціально-педагогічне консультування як чинник попередження конфліктів старшокласників / А. Й. Капська, А. П. Циганенко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія №11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка.: Зб. Наукових праць. – Випуск 23. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – 239 с. 5. Капська А.Й. Соціально-етичні аспекти соціалізації особистості студента А.Й. Капська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія №11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка.: Зб. Наукових праць. – Випуск 20. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – 206 с. 6. Капська А.Й. Зміст і структура професійно-етичної культури соціального працівника А.Й. Капська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія №11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка.: Зб. Наукових праць. – Випуск 21. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – 176 с. 7. Капська А.Й. Педагогічна компетентність – одна із складових у структурі професійної компетентності соціального працівника / А.Й.Капська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка.: Зб. Наукових праць. – Випуск 25. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – 152 с. 8. Капська А.Й. Теорія розвитку соціального виховання/ А.Й. Капська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія №11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка.: Зб. Наукових праць. – Випуск 24 (І том). – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – 250 с.

Сфера наукових інтересів (пошукові рубрики): Соціально-педагогічних робота в Україні; соціальне виховання; соціалізація особистості в освітньому середовищі.

Контактні данні (електронна адреса, посилання на профіль в Google академіїЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    https://scholar.google.com.ua/citations?user=VcMv1OUAAAAJ&hl=uk

Інше (досвід роботи в установах, організаціях, проектах тощо):  Науково-педагогічна діяльність професора А.Й. Капської відзначена знаками МО СРСР «Відмінник освіти», МОН України знаком «Петра Могили», почесною грамотою Кабінету Міністрів України, подякою Президента України, медалями й знаком АПН України «К.Д.Ушинський.

 

 

 

ВАЙНОЛА РЕНАТЕ ХЕЙКІЇВНА

Вайнола Р

Науковий ступінь та звання, тема і шифр дисертації: Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

Завідувач кафедри соціальної педагогіки

Стаж роботи - 33 років

Дисципліни, що викладаєте: «Технології соціально-педагогічної роботи»; «Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін»; «Інноваційні технології соціально-педагогічної роботи»; «Актуальні проблеми соцально-виховної роботи» та ін

Короткі біографічні данні: У 1986 р. закінчила педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького за спеціальністю «Педагогіка і методика виховної роботи». Науково-педагогічну діяльність розпочала з 1990р. на посаді старшого викладача кафедри педагогічної творчості, з 2002р. – доцента та з 2012р. – професора кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. У 1998 р. в НПУ імені М.П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію „Формування творчої особистості школяра в системі виховної роботи” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Має нагороді: «Відмінник освіти»; медаль НПУ Драгоманова, орден П. Могили.

Тема наукової роботи та напрям професійних інтересів: Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2009 рік).

Список друкованих праць (вагомі та перелік 10 за останні три роки).

1.Vainola R.H. Modelling of social sphere specialists’ professional training / R.H. Vainola // Science and рractice: Collection of scientific articles. – Thorpe Bowker. Melbourne, Australia, 2016. – P. 249-251. 2.Вайнола Р.Х., Пидюра І.П. Соціально-педагогічні аспекти ресоціалізації вихованців Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей // ScienceRise: Pedagogical Education. Харків: НВП ПП «Технологічний центр», 2017. № 9(17). С. 4-8. 3.Вайнола Р. Х. Тріфаніна Л. С. Особливості формування інформаційної культури молодших підлітків // Scientific journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – Харків: НВП ПП «Технологічний центр», 2016. – Volume 5 (1). – С. 50-58. 4.Вайнола Р.Х. Технології соціальної роботи: підходи до класифікації. International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30. 2016 – Republic of Poland. Kielce: Holy Cross University. – 220 р.(С. 54-57.). 5.Вайнола Р.Х. Створення безбар’єрного середовища навчального закладу як умова інтеграції учнівської молоді з обмеженими можливостями//Сучасна наука і освіта: нові реалії та наукові рішення: зб.наук.пр.за заг.ред.С.П. Архіпової. Черкаси. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. –380с. С. 35-42. (INDEX COPERNICUS). 6.Vainola R., Bovanenko O. Decorative-and craft activities as one of the factor in formingartistic and aesthetic culture in students of pedagogical universities. Intellectual Archive. – Toronto: Shiny Word.Corp. (Canada). 2018. (May/June). Vol. 7. No. 3. PP. 55−63.

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 1.Вайнола Р.Х. Чжан Сяосін Формування етнічної толерантності студентської молоді в системі виховної роботи вищого навчального закладу/ Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016 – Вип.15– С. 271-277. 2.Вайнола Р.Х. Рудкевич Н.І. Механізми соціалізації студентської молоді в освітньому середовищі вищого навчального закладу/ Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка.: збірник наукових праць. – Вип. 21. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016 р. С.3-7. 3.Вайнола Р.Х. Показники готовності молоді до створення сім’ї/ Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітніх школах: зб. наук. пр.: за ред. Т.І. Сущенко. – Вип. 48 (101). – Запоріжжя: КПУ, 2016 р. – 464 с.(С.64-71.) 4.Вайнола Р.Х. Проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах оздоровлення та відпочинку/ Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка.: збірник наукових праць. – Вип. 22. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016 р. С.10-18.

Науковий гурток, проблемна група : Член експертної ради МОН України з акредитації спеціальностей «Соціальна робота» та «Соціальна педагогіка».

Контактні данні (електронна адреса, посилання на профіль в Google академіїЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dr5H6MEAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

 

 

ВАКУЛЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Вакуленко О

Науковий ступінь та звання, тема і шифр дисертації: Кандидат педагогічних наук, доцент «Формування здорового способу життя як умова становлення особистості у підлітковому віці» (спеціальність – 13.00.05 соціальна педагогіка) 

Доцент кафедри соціальної педагогіки

Громадські доручення по кафедрі (обов’язки, які виконуєте): Секретар кафедри соціальної педагогіки Профорг факультету соціально-економічної освіти

Дисципліни, що викладаєте: Соціальна молодіжна політика; Соціально-педагогічна робота в громаді; Моніторинг та оцінка соціальних послуг; Менеджмент соціально-педагогічної діяльності; Міжнародні програми та проекти; Управління соціальним закладом; Проектування та прогнозування у виховної діяльності; Менеджмент культурно-дозвіллєвої роботи; Механізми державного управління в соціальній сфері України

Короткі біографічні данні: Освіта вища: Київський інститут народного господарства, Національний педагогічний університет ім. Н.П. Драгоманова Знак «Відмінник освіти» (2011 р.)

Тема наукової роботи та напрям професійних інтересів: Молодіжна політика як чинник соціальної підтримки молоді

Список друкованих праць (вагомі та перелік 10 за останні три роки):

1. Вакуленко О. В. Спосіб життя молодих людей /Ціннісні орієнтації сучасної української молоді. Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 року) / Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики; [редкол.: Жданов І. О., гол. ред. колег., Ярема О. Й., Бєляєва І. І. та ін.]. – К., 2016. – С. 30-46. 2. Вакуленко О. В. Сучасні аспекти формування здорового способу життя в Україні та світі/ Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Випуск 12. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – С. 144-156. 3. Підготовка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до самостійного життя «На порозі дорослого життя»: методичні рекомендації / О.Р. Артюх, О.В. Вакуленко, Н.М. Комарова та ін./К., 2016. – 140 с. 4. Вакуленко О. В., Зленко Т. О. Теоретико-методичні засади профілактики нехімічної адитивної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Випуск 22: збірник наукових прауь. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – С. 18-25 5. Вакуленко О. В. Теоретичні стратегії та моделі профілактики негативних явищ та ФЗСЖ/ Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Випуск 12. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 25-35. 6. Вакуленко О. В. Теоретико-методологічні засади формування здорового способу життя /Загальна теорія здоров’я та здоров’я збереження: колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: Вид. Рожко С. Г., 2017, С. 301-308. 7. Вакуленко О. В. Теоретичні стратегії та моделі профілактики негативних явищ та ФЗСЖ/ Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Випуск 12. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 25-35 8. Участь молоді в процесах реформування держави. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2017 року) / Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики; [редкол.: Жданов І. О., гол. ред. колег., Ярема О. Й. та ін.]. – Київ : ДП «Редакція інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України», 2018. – 100 с. 9. Формування здорового способу життя. Навчально-методичні рекомендації / Авт. колект. Т. Андріученко, О. Вакуленко, В. Волков, Н. Дзюба, В. Коляда, Н. Комарова, І. Пєша, Н. Тілікіна (кер. авт. колект. О. Вакуленко). – К.: ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики», 2018. – 100 с. 10. Вакуленко О. В. Активізація молоді як чинник соціальної самореалізації та інтеграції /Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Випуск 25. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – С. 9-16.

Науковий гурток, проблемна група : Науковий супровід розробки та реалізації соціальних проектів

Сфера наукових інтересів (пошукові рубрики): Соціальна педагогіка, соціально-виховна робота, дозвілєва діяльність, розвиток громади, активізація молоді, молодіжна політика, моніторинг та оцінка

Контактні данні (електронна адреса, посилання на профіль в Google академіїЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інше (досвід роботи в установах, організаціях, проектах тощо): Державний інститут сімейної та молодіжної політики (наукова робота) Українсько-канадський проект «Молодь за здоров’я

 

 

 

ГОДЛЕВСЬКА АЛЛА ІВАНІВНА

Годлевс ка А

Науковий ступінь та звання, тема і шифр дисертації: Кандидат педагогічних наук, доцент. Дисертація на тему «Формування мовленнєвого компонента комунікативності майбутнього вчителя у структурі позанавчальної діяльності», 1998р. (13.00.01- теорія та історія педагогіки)

Доцент кафедри соціальної педагогіки:

Стаж роботи - 39 років

Громадські доручення по кафедрі (обов’язки, які виконуєте): Відповідальний секретар збірника наукових праць «Наукового часопису ім. М.П.Драгоманова. Соціальна педагогіка. Соціальна робота. Серія 11»

Дисципліни, що викладаєте: «Соціальна робота з різними типами сімей», «Педагогічна деонтологія», «Стратегії національно-патріотичного виховання», «Методика роботи з дитячими та молодіжними громадськими організаціями», «Проблеми професійної етики у соціально-виховній роботі», «Оцінка потреб сім’ї», «Організація культурно-дозвіллєвої діяльності з різними соціальними групами», «Соціально-виховна робота за місцем проживання», «Етика соціально-педагогічної діяльності»

Короткі біографічні данні: Закінчила Волинський державний педагогічний інститут імені Лесі Українки у 1982 р., працювала вихователем дитячого садка. Досвід роботи у вищій школі 35 років: 1987 - 2005 рр. - викладач Волинського державного університету ім. Лесі Українки: закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова у 1997р., працювала доцентом кафедри початкового навчання, кафедри дошкільного виховання Волинського державного університету ім. Лесі Українки; з 2005 року – доцент кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2005 - 2009 рр. - заступник директора з виховної роботи Інституту соціальної роботи та управління, з 2010 р. – доцент кафедри соціальної педагогіки Інституту соціальної роботи та управління, Факультету соціально-економічної освіти. Візначена подякою ректорату НПУ ім. М.П.Драгоманова «За вагомий особистий внесок у розвиток університету і досягнення високих показників у професійній діяльності» 2007р.

Тема наукової роботи та напрям професійних інтересів: «Педагогічні засади комунікативної діяльності соціального працівника», педагогіка вищої школи

Список друкованих праць (вагомі та перелік 10 за останні три роки):

.Діяльність і комунікація в практичній педагогіці // Наука і сучасність / Збірник наук. праць .-К.: Логос, 2001. – Т.ХХІХ.- С. 48-55. 2.Історичний аспект розвитку освітніх інститутів у світовій практиці: університет як універсальний тип вищої освіти // Проблеми педагогічних технологій / Збірник наукових праць. Випуск 1. – Луцьк: Волинський академічний дім, 2004.-С.10-22. 3. Цінності освіти в процесі духовно-морального виховання студентів // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. Наукових праць.– К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – Випуск 4. – С. 71-77. 4. Соціальна педагогіка. Підручник. 5-е видання, перероблене і доповнене / За ред. проф. А.Й.Капської.– К.: Центр учбової літератури, 2011.– 488 с. ( Годлевська А.І.- Розд. 5, параграф 2). 5. Формування батьківської позиції, батьківства у молодого подружжя // Соціальна робота в Україні:теорія і практика / Наук.-метод. журнал. – 2016. - № 3-4 листопад-грудень. – С. 67-75(співав. Домарацька А.Л.). 6. Культура мовлення як складова педагогічної культури майбутніх вчителів початкових класів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського: збірник наук.праць. – Вінниця, 2009.– С. 91–95. 7. Особливості впливу педагогічного спілкування на формування культури мовлення фахівців соціальної сфери у процесі їх професійної підготовки // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Випуск 17. – Ч. 1. - Київ – Ів.-Франківськ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 96 -103. 8. Методи соціально-педагогічної роботи по формуванню комунікативних умінь підлітків в умовах школи-інтернату // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Випуск 22. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – С. 32 – 40. 9. Комунікативність особистості як складова успішної професійної діяльності фахівців соціальної сфери // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Випуск 23. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – С. 148 -153. 10. Освітньо-виховний процес сучасної школи як умова формування соціальної активності старших підлітків / Соціальна робота в Україні:теорія і практика // Наук.-метод. журнал. – 2017. - № 1 – С. 4-12(співав. Олійник І.C.) 11. Тренінг як ефективний метод формування комунікативних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Випуск 24 (2 том). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 196-203(співав. Лонде Д.М.). 12. Самоврядування як соціально-педагогічний механізм виховання толерантності старшокласників // Науково-методичний журнал Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - № 3-4. - 2018. – С. 25-34(співав.Коваленко Я.В.) 13.Теоретичні аспекти проблеми соціально-побутової культури дітей з інвалідністю в умовах інклюзивної освіти // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Випуск 25. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 29-31 (співав. Шкляр Л.С.)

Науковий гурток, проблемна група: Проблемна група «Інноваційні технології в соціальній сфері»

Сфера наукових інтересів (пошукові рубрики): Коло наукових інтересів: проблеми педагогіки вищої школи, соціальної педагогіки, практичної психології; зокрема, педагогічні засади комунікативної діяльності соціального працівника, проблеми виховання сучасної молоді.

Контактні данні (електронна адреса, посилання на профіль в Google академії): allamami56@gmail com

Інше (досвід роботи в установах, організаціях, проектах тощо): Благодійний проект «Добро починається з тебе», «Україна 3000»

 

 

 

 

КОСТЮШКО ГАННА ОЛЕКСІЇВНА

Костюшко Г

Науковий ступінь та звання, тема і шифр дисертації: Кандидат педагогічних наук, доцент «Розвиток творчої активності молодших школярів засобами театральної самодіяльності» 13.00.01 «теорія та історія педагогіки»

Доцент кафедри соціальної педагогіки

Стаж роботи - 25 років                   

Громадські доручення по кафедрі (обов’язки, які виконуєте): Куратор академічних груп, куратор ISTS

Дисципліни, що викладаєте: Етнопедагогіка; Родинна педагогіка; Історія соціально-виховної роботи; Соціалізація особистості; Соціальне виховання; Теорія соціально-виховної роботи; Соціальна анімація в культурно - дозвіллєвій діяльності.

Короткі біографічні данні: - освіта – вища; - доцент кафедри соціальної педагогіки протокол (№ 3/25 - Д від 16.07.2005 р.); медаль М. П. Драгоманова (№ 27 від 22 січня 2010 р.).

Тема наукової роботи та напрям професійних інтересів: Традиційні та інноваційні підходи соціально-педагогічної роботи з сім’єю

Список друкованих праць (вагомі та перелік 10 за останні три роки); 

1.Українські народні театралізовані дійства як ефективний механізм формування творчої активності дітей та молоді. /Г. О. Костюшко // Науковий Часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: зб. наукових праць./[редкол.: Капська А. Й., Вайнола Р. Х. та ін.]. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск 19. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. С. 92 – 96. 2.Українські родинні традиції: теоретичний аналіз /Г. О. Костюшко// Науковий Часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: зб. наукових праць. / [редкол.: Капська А. Й., Вайнола Р. Х., Годлевська А. І. та ін.]. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск 18. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. - С. 76 - 82. 3.Українські родинні традиції фізичного виховання та їх роль у сучасному сімейному вихованні /Г. О. Костюшко // Соціально – педагогічна підтримка сім’ї з дитиною: матеріали всеукраїнської наук. - практ. семінару (Запоріжжя, 20 березня 2014 р.) – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2014. – С. 39 - 40. 4.Естетичні традиції українців як чинник формування творчої особистості / Г. О. Костюшко // Науковий Часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: зб. наукових праць. / [редкол. : Капська А. Й., Вайнола Р. Х., Годлевська А. І. та ін.]. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 20. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. - С. 47 - 53. 5.Національно - патріотичне виховання молоді в контексті етнопедагогічних засад. . /Г. О. Костюшко // Науковий Часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: зб. наукових праць. / [редкол.: Капська А. Й., Вайнола Р. Х. та ін.]. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Випуск 21. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. С. 33 – 40. 6.Виховання патріотизму дітей та молоді на духовно-моральних засадах української народної педагогіки/ Г. О. Костюшко // Науковий Часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: зб. наукових праць. / [редкол. : Капська А. Й., Вайнола Р. Х., Годлевська А. І. та ін.]. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Випуск 22. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. - С. 65 – 71. 7.Формування здорового способу життя молодших підлітків під цілеспрямованим впливом фізично-оздоровчих традицій українців/ Г. О. Костюшко // Педагогіка здоровя: збірник наукових прць Всеукраїнської науково-практичної конференції / за загальною редакцією акад.. І. Ф. Прокопенко. – Х.: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. – С. 556 – 558. 8.Українські фізично – оздоровчі традиції у формуванні здорового способу життя підлітків: теорія та практика / Г. О. Костюшко., І. В. Бакал.// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка.: збірник наукових праць. - Випуск 23. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. С. 49-54. 9. Сутність та основні характеристики етнічної толерантності: теоретичний аналіз. /Г. О. Костюшко//Матеріали звітно-наукової конференції викладачів, аспірантів, докторантів і студентів Факультету соціально-психологічних наук та управління / гол. ред. В. Б. Євтух. – Вип. 3. – Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017. С. 45-50. 10.Традиційні сімейні цінності молоді в контексті їх сучасної трансформації / Г. О. Костюшко // Науковий Часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: зб. наукових праць. / [редкол. : Капська А. Й., Вайнола Р. Х., Годлевська А. І. та ін.]. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Випуск 23. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – С. 71 – 79.

Науковий гурток, проблемна група: Українські традиції в соціально-педагогічні роботі з дітьми та молоддю

Сфера наукових інтересів (пошукові рубрики): Соціально – педагогічної роботи з сім’єю

Контактні данні (електронна адреса, посилання на профіль в Google академії): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=P_V1ayIAAAAJ&hl=ru

 

 

 

 

МИРОШНІЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Мирошнiченко Н

Науковий ступінь та звання, тема і шифр дисертації: кандидат педагогічних наук, «Соціально-педагогічні умови інтегрування молодих інвалідів у соціальне середовище» спеціальність 13.00.05 соціальна педагогіка , 2008

Доцент кафедри соціальної педагогіки

Стаж роботи - 16 років                   

Громадські доручення по кафедрі (обов’язки, які виконуєте)

Дисципліни, що викладаєте: Бакалаврат : «Організація роботи з різними групами клієнтів», «Технології соціально-педагогічноі профілактики», «Соціальна робота з ВІЛ/СНІД клієнтами», «Соціально-виховна робота з кризовими категоріями дітей та молоді», «Інформаційно-просвітницькі технологіі» Магістатура: «Актуальні проблеми соціальної роботи», «Інтерактивні технології соціально-виховноі роботи», «Методика проведення майстер-класу»,

Короткі біографічні данні: 1994-1998 рр Богуславський педагогічний коледж ім. І.С. Нечуя –Левицького спеціальність соціальна педагогіка , практична психологія; 1998-2003 рр. НПУ ім.. М.П.Драгоманова магістр соціальної педагогіки, практичний психолог

Тема наукової роботи та напрям професійних інтересів: Науковий напрям: Теорія та технологія навчання, виховання в системі освіти Проблема: Психолого-педагогічні засади професійної підготовки студентів до соціально-педагогічної роботи Тема: Організація соціально-педагогічної діяльності з різними групами клієнтів

Список друкованих праць (вагомі та перелік 10 за останні три роки): 

Мирошніченко Н.О. Обьективно-субьективні передумови входження молоді з обмеженими функціональними можливостями в соціальне середовище Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Вип. 24 (том І): зб. наук. праць. С.79-88. Мирошніченко Н.О. Генеза розвитку волонтерського руху Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Вип. 25: зб. наук. праць. С. 36-44. Мирошніченко Н.О. Доповіді України Комітету ООН з прав дитини // РОЗДІЛ VI. ІНВАЛІДНІСТЬ, БАЗОВА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (статті 6, 18 п. 3, 23, 24, 26, 27, пп. 1-3) і 33) Мирошніченко Н.О Соціально-педагогічна профорієнтація молоді з інвалідністю в умовах реабілітаційного закладу Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11 Соціальна робо-та. Соціальна педагогіка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Вип. 23 : зб. наук. Праць. Мирошніченко Н.О Підготовка соціальних педагогів до роботи з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІД Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11 Соціальна робо-та. Соціальна педагогіка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 21 : зб. наук. праць Мирошніченко Н.О Профілактика ВІЛ/СНІД як соціально-педагогічна проблема у роботі зі старшокласниками Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11 Соціальна робо-та. Соціальна педагогіка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 22 : зб. наук. праць

Науковий гурток, проблемна група : Проблемна група: «Зміст та форми надання соціально-педагогічних послуг дітям з обмеженими можливостями»

Сфера наукових інтересів (пошукові рубрики): Соціальна педагогіка, соціально-виховна робота, дозвілєва діяльність, ….

Контактні данні (електронна адреса, посилання на профіль в Google академії): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інше (досвід роботи в установах, організаціях, проектах тощо): Києво-Святошинський ЦСССДМ Благодійний фонд «Кожній дитині» Благодійний фонд «Надіі та житло»

 

 

 

 

 

МІХЕЄВА ОКСАНА ЮРІЇВНА

Мiхеeва О

Науковий ступінь та звання, тема і шифр дисертації: Кандидат педагогічних наук, доцент 13.00.05 «Соціальна педагогіка» Тема дисертації: «Соціально-педагогічні умови підготовки соціальних педагогів до роботи з прийомними сім’ями»

Доцент кафедри соціальної педагогіки

Стаж роботи - 15 років                   

Громадські доручення по кафедрі (обов’язки, які виконуєте): Відповідальна за навчально-методичну роботу

Дисципліни, що викладаєте: «Вступ до спеціальності», «Соціальна педагогіка», «Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах»

Короткі біографічні данні: - з 1994 по 1998 р. навчалася в Богуславському педагогічному коледжі ім.. Н.С. Нечуя-Левицького та отримала диплом за спеціальністю «Соціальна педагогіка. Практична психологія; - з 1998 по 2003 рр. навчалася в Національному педагогічному університеті ім.. М.П. Драгоманова та отримала диплом магістра за спеціальністю «Соціальна педагогіка. Практична психологія»; - 2009 по 2012 рік навчалася в аспірантурі кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету ім.. М.П. Драгоманова - 2015 року отримала атестат доцента кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету ім.. М.П. Драгоманова

Тема наукової роботи та напрям професійних інтересів: Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей, соціальна робота з військовослужбовцями та учасниками бойових дій

Список друкованих праць (вагомі та перелік 10 за останні три роки):

Міхеєва О. Модель соціально-педагогічної роботи з сім’ями відповідно до рівня їх соціальної адаптації / Суспільні проблеми сучасної соціології, психології та соціальної роботи : Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Випуск 3. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2015. – C. 98 – 105. Міхеєва О. Характеристика суб’єктів соціальної роботи з сім’ями / Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 39-45. Міхеєва О. Характеристика причин за яких сімї з дітьми потрапляють у складні життєві обставини / Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. - С. 79-82. Міхеєва О. Характеристика основних форм та методів соціальної підтримки сімей / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Випуск 20 : збірник наукових праць. – К.: Видавництво НПУ ім. М. Драгоманова, 2015 – С. 70-79. Міхеєва О. Напрями та форми соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах / Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Випуск 739. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С. 128-133. Міхеєва О.Форми та методи соціальної підтримки сімей Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: соціально-педагогічна. Випуск 24. – Кам’янець-Поільський, 2015. – С.175-185. Міхеєва О. Характеристика принципів соціальної підтримки сімей, які опинились в складних життєвих обставинах Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Випуск 21 : збірник наукових праць. – К.: Видавництво НПУ ім. М. Драгоманова, 2015. – С. 102-112. Міхеєва О.Ю. Технології соціально-педагогічної роботи сім’ями: [Навчально-методичний посібник ] / А.Й. Капська,І.В. Пєша, М.Г. Соляник, О.Ю. Міхеєва. – К.: Видавничий дім «Слово», 2015. – 328 с. Міхеєва О.Ю. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка» : Методичні рекомендації / А.Й. Капська, Н.О. Мирошніченко, О.Ю. Міхеєва. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 32 с. Міхеєва О.Ю. Методичні рекомендації до написання магістерської кваліфікаційної роботи для стуентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка» : Методичні рекомендації / А.Й. Капська, Н.О. Мирошніченко, О.Ю. Міхеєва. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 102 с. Міхеєва О.Ю. Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів ІІ-ІІІ курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» : Методичні рекомендації / А.Й. Капська, Н.О. Мирошніченко, О.Ю. Міхеєва. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 102 с. Міхеєва О. Характеристика основних форм та методів соціальної підтримки сімей / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Випуск 22: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – с.159-167. Міхеєва О. Характеристика принципів соціальної підтримки сімей, які опинились в складних життєвих обставинах / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Випуск 21: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – с.48-55. Міхеєва О Особливості підготовки соціальних педагогів до роботи з прийомними сім’ями / Збірник наукових праць / за ред. Коцур В.П. – Переяслав – Хмельницький, 2016 - С. 10-18. Міхеєва О Алгоритм соціально-педагогічної роботи з прийомними сім’ями / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Вип. 23: зб. наук. праць. С. 69-76. Міхеєва О Характеристика основних форм та методів соціальної підтримки сімей / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Вип. 22: зб. наук. праць. С. 159-167. Міхеєва О Соціально-правова підтримка сімей вимушених переселенців / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Вип. 24. Том І: зб. наук. праць. С. 88-95. Міхеєва О. Характеристика соціальної роботи з сімями військовослужбовців / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Випуск 25: збірник наукових праць. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. - С. 44-50.

Науковий гурток, проблемна група : Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей та підготовка студентів до роботи з ними

Сфера наукових інтересів (пошукові рубрики): Соціальна педагогіка, соціально-виховна робота, дозвілєва діяльність, технологічні аспекти діяльності соціального педагога з різними типами сімей

Контактні данні (електронна адреса, посилання на профіль в Google академії): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&pli=1&user=nRn2uu8AAAAJ

Інше (досвід роботи в установах, організаціях, проектах тощо): 2006 році брала участь у програмі «Родина для дитини» в Україні за підтримки Міністерства у справах сім”ї, молоді та спорту; 2008 учасник тренінгової програми «Зміцнення сім’ї: особливості виховання дітей в сучасних умовах»; 2016-2017рр. пройшла навчання арт-терапії в рамках проведення фестивалю «ART-Practice»; 2016 учасник Третього Всеукраїнського фестивалю коучінгу; 2018 р. пройшла тренінг «Жінки, мир, безпека». Гендерні аспекти конфліктів»; 2018 р. пройшла стажування на базі ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики»

 

 

 

 

БОВАНЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

BOVAVNENKO

Науковий ступінь та звання, тема і шифр дисертації: Кандидат педагогічних наук Тема дисертаційного дослідження: «Формування художньо-естетичної культури студентів педагогічних університетів у процесі декоративно-прикладної діяльності» – 13.00.07 (теорія і методика виховання)

Старший викладач

Стаж роботи - 9 років                   

Громадські доручення по кафедрі (обов’язки, які виконуєте): Профорг кафедри

Дисципліни, що викладаєте: «Мистецтво у системі виховання» «Прикладні методики в соціальній роботі» «Режисура у виховній діяльності» «Теорія і методика театральної діяльності» «Методика сценарної та театральної діяльності»

Короткі біографічні данні: 2009 рік – закінчила НПУ ім. М.П. Драгоманова, Інститут соціальної роботи та управління за спеціальністю «Соціальний педагог. Практичний психолог» – магістр. 2015-2018 рр. – навчання в аспірантурі. 2018 рік – захистила кандидатську дисертацію. 2019 рік – отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук (доктора філософії).

Список друкованих праць (вагомі та перелік 10 за останні три роки):

1. Бованенко О.О. Змістовно-технологічне забезпечення формування художньо-естетичної культури студентів педагогічних університетів у процесі декоративно-прикладної діяльності: метод. реком. для викладачів, студентів педагогічних університетів, соціальних працівників, соціальних педагогів, організаторів соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю / за заг. ред. Р.Х. Вайноли. Київ-Дніпро : Вид-во «Літограф», 2018. 72 с. 2. Бованенко О.О. Аналіз поняття «культура» та її роль в освітньому просторі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: зб. наук. праць. Вип. 22. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. С. 3-10. 3. Бованенко О.О. Аналіз наукових підходів до визначення «естетична» та «художня культура» у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук. праць. Вип. 23. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. С. 3-8. 4. Бованенко О.О. Виховання художньо-естетичної культури студентів педагогічних університетів: змістовно-технологічне забезпечення. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук. праць. Вип. 24. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 3-9. 5. Vainola R., Bovanenko O. Decorative and craft activities as one of the factor in forming artistic and aesthetic culture in students of pedagogical universities [Декоративно-прикладна діяльність як чинник формування художньо-естетичної культури студентів педагогічних університетів]. Intellectual Archive. Toronto : Shiny Word. Corp., Сanada. 2018, May/June. Vol. 7. No. 3. PP. 55-63. 6. Bovanenko O.О. Analysis of relationship between "Culture" and "Personality" in classification of types of culture [Аналіз взаємозв’язків понять «культура» та «особистість» у класифікації видів культури]. Problems of the development of modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. EDEX, Madrid, España, 2018. C. 183-188. 7. Бованенко О.О. Майстер-клас з декоративно-прикладного мистецтва як засіб формування художньо-естетичної культури студентів педагогічних університетів. Перспективи розвитку соціальної педагогіки в Україні : матеріали круглого столу, 24 травня 2018 р. / за ред. О.В. Чуйко. Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 17-20. URL: http://www.psy.univ.kiev.ua/ua/scientificpublications/perspektyvy-rozvytku-sotsialnoi-pedahohiky-v-ukraini (дата звернення: 29.08.2018). Бованенко О.О. Критерії та показники сформованості художньо-естетичної культури студентів педагогічних університетів. Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали звітно-наукової конференції викладачів, аспірантів, докторантів і студентів Факультету соціально-психологічних наук та управління / гол. ред. В.Б. Євтух. Вип. 3. Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017. С. 70-75.

Науковий гурток, проблемна група : Творчі студентські майстерні з декоративно-прикладного мистецтва.

Сфера наукових інтересів (пошукові рубрики): Соціальна педагогіка, соціально-виховна робота, дозвілєва діяльність, художньо-естетична культура, декоративно-прикладна діяльність, декоративно-прикладне мистецтво.

Контактні данні (електронна адреса, посилання на профіль в Google академії): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://myaccount.google.com/?tab=kk

Інше (досвід роботи в установах, організаціях, проектах тощо): 2005-2007рр. – брала участь у проекті «Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх». 2006-2015 рр. – працювала в закладах оздоровлення і відпочинку дітей та молоді «Лісний» та «Хвиля» на посадах вихователя, старшого вихователя та організатора культурно-дозвілєвої роботи.

 

 

 

 

НЕЇЖПАПА ЛЮДМИЛА СТАНІСЛАВІВНА

Неiжпапа Л

Науковий ступінь та звання, тема і шифр дисертації: Кандидат педагогічних наук, тема дисертації «Професійне самовизначення майбутніх соціальних педагогів в системі навчально-виховної роботи університету» 13.00.05 – соціальна педагогіка

Доцент кафедри соціальної педагогіки

Стаж роботи - 14 років                   

Громадські доручення по кафедрі (обов’язки, які виконуєте): Відповідаю за організацію профорієнтаційної роботи викладачів кафедри. Виконую обов’язки куратора ICTS студентів 41 групи.

Дисципліни, що викладаєте: «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти», «Стратегії особистісного розвитку», «Управління соціально-виховними процесами», «Тренінг професійного розвитку»

Короткі біографічні данні: Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова у 2004 році за спеціальністю«Соціальна педагогіка»та у 2006 році за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

Тема наукової роботи та напрям професійних інтересів: Теоретико-методичні засади соціально-педагогічної роботи в закладах освіти.

Список друкованих праць (вагомі та перелік 10 за останні три роки):

1. Неїжпапа Л.С. Соціально-педагогічне консультування як умова забезпечення взаємодії учасників навчально-виховного процесу ЗНЗ молоді/ Л.С. Неїжпапа // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Вип. 24 (том І): зб. наук. праць. С. 95-102. 2. Неїжпапа Л.С. Соціально-педагогічна діяльність психологічної служби закладу загальної середньої освіти / Л.С. Неїжпапа // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Вип. 25: зб. наук. праць. С. 50-57. 3. Неїжпапа Л.С. Вплив педагогічної практики на підготовку студентів до соціально-педагогічної діяльності в закладі загальної середньої освіти / Л.С. Неїжпапа // Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування. – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. – Ч. 2. – с. 107-117. 4. НеїжпапаЛ.С. Сприяння професійному самовизначенню студентів в умовах вищої освіти / Л.С. Неїжпапа//Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика. – Харків : «Стиль-Издат», 2018. –С. 288-294. 5. Неїжпапа Л.С. Зміст консультативної діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі / Л.С.Неїжпапа // Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері психології та педагогіки: Зб. тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Люблін, Республіка Польща, 20-21 жовтня 2017). – Люблін, Республіка Польща, 2017. – С. 69-73. 6. Неїжпапа Л.С., Коробка Ю.Ю. Формитаметодиформуванняпатріотизмуучнівськоїмолоді / Л.С. Неїжпапа, Ю.Ю. Коробка // Науковийчасопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11 Соціальнаробота. Соціальнапедагогіка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Вип. 23: зб. наук. праць. С. 76-81. 7. Неїжпапа Л.С., Гаврилюк С.М. Консультативна діяльність соціального педагога з педагогічним колективом школи: теоретичний аналіз / Л.С.Неїжпапа, С.М. Гаврилюк // Молодий вчений. Розділ 13. Педагогічні науки. – №12 (39). – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 473-475. 8. Неїжпапа Л.С. Стратегія професійного розвитку особистості: теоретичний аналіз / Л.С. Неїжпапа // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 22 : зб. наук. праць. – С. 167-173. 9. Неїжпапа Л.С. Теоретичні підходи до визначення стадій професійного становлення майбутнього фахівця / Л.С. Неїжпапа // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 21: зб. наук. праць. С. 61-67. Неїжпапа Л.С. Стратегія професійного розвитку особистості: теоретичний аналіз / Л.С. Неїжпапа // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11 Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 22: зб. наук. праць. С. 167-173.

Науковий гурток, проблемна група: Проблемна група – «Напрями роботи соціального педагога в закладах освіти»

Сфера наукових інтересів (пошукові рубрики): Соціально-педагогічна робота, профорієнтаційна діяльність

Контактні данні (електронна адреса, посилання на профіль в Google академії): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=2BIvwygAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title

 

 

 

 

ЯСТОЧКІНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Ясточкiна IКандидат психологічних наук (2012), старший викладач кафедри соціальної педагогіки

Дисципліни, що викладає: Етика і психологія сімейного життя, Соціально-педагогічна терапія, Психолого-педагогічна терапія, Психологія гри.

Коло наукових інтересів

Підвищення емоційної компетентності студентів – майбутніх соціальних педагогів

Вікові особливості тривожності та страхів

Етичні аспекти шлюбно-сімейних стосунків

Методи соціально-терапевтичної допомоги дітям та підліткам

Науковий напрям

«Технології соціально-терапевтичної роботи соціального працівника»

Досвід роботи (ключові моменти)

Досвід практичної роботи з підлітками, юнаками, молоддю, дорослим населенням в організаціях соціальної сфери, освітніх установах, підприємствах.

Участь у науково-дослідних роботах:      

«Корекція особистісної тривожності у ранньому юнацькому віці»

«Прояви тривожних станів серед студентської молоді»

Кількість публікацій

Понад 20 статей, 2 навчальних посібники

Нагороди

_

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

   
© ALLROUNDER