Про кафедру

Навчальним планом підготовки фахівців із спеціальності 054 Соціологія передбачена освітньо-професійна програма «Соціальні комунікації та PR-технології», метою якої є надати студентам основи знань по: історії розвитку поглядів на суспільство;  суспільству як цілісній соціальній системі;  кількісним та якісним методам соціологічних досліджень. Що забезпечить формування системного погляду на суспільство та дозволить отримувати об’єктивні данні про ті явища і процеси, які в ньому відбувають. В рамках освітньо-професійної програми студенти вивчають наступні дисципліни: студенти першого курсу – соціологія педагогіки та виховання, освітній простір України, соціологічні аспекти управління освітою, соціо-демографічна динаміка суспільства, соціологія знання, соціологія цінностей; студенти магістри – соціологічний вимір освітнього простору, освітні програми для національних меншин, соціальна політика у сфері освіти, міжнародні освітні проекти, моделі трансформацій знань в освітню практику. Основний  фокус освітньо-професійної програми  зосереджено на підготовці висококваліфікованих кадрів. Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері соціологічної науки; вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів в галузі соціології, соціальних комунікацій та PR-технологій,  практичного викладу та правильного методичного застосування набутих знань, вміння застосування новітніх технологій в науковій діяльності. Окремі фахові дисципліни освітньо-професійної програми викладаються англійською мовою. Посилена креативна, комунікаційна складова програми. Включений широкий перелік дисциплін за вільним вибором студента та методикам проведення соціологічних досліджень. Освітньо-професійна програма дає можливість стажування в державних установах, на підприємствах та громадських організаціях.

 

 

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ